Travel Organization for deaf people

"Sprekend de wereld in" 

Sprekend de wereld in

De naam is gekozen daar veel horende mensen er vanuit gingen dat doven en slechthorenden niet kunnen spreken. Ook werd nog weleens de term doofstom gebruikt.
Doven en slechthorenden kunnen wel spreken alleen kunnen zij niet horen wat er gezegd wordt. Doven en slechthorenden hadden er behoefte aan om samen op vakantie te kunnen gaan, zodat er tijdens de vakantie meer aandacht aan hen werd besteed door het gesproken woord om te zetten in gebarentaal en niet verloren te gaan tussen de horende mensen.
Verder hebben zij veel behoefte aan het leggen van contacten met mensen die ook doof of slechthorend zijn.

Sprekend de Wereld in heeft een aantal uitgangspunten waar aandacht aan wordt besteed:

  • Kleine groepjes variërend in leeftijd.
  • De groep wordt begeleid door een vrijwilliger, die de gebarentaal beheerst en één of twee vreemde talen spreekt..
  • De accommodatie dient gelegen te zijn in of bij het centrum dat goed bereikbaar is en voorzien van goede verlichting in de kamers en het restaurant.
  • De omgeving dient voorzien te zijn van goede openbare verlichting.
  • Meer aandacht voor deelnemers aan de excursies.
  • Personen uit hun isolement te halen en hun wereld te vergroten.

Het bovenstaande is vastgelegd in de Statuten van Sprekend de Wereld In. Deze statuten zijn opgemaakt door Notaris Stolker die gevestigd is in Hulst. Voor het verrichten van deze werkzaamheden heeft de notaris geen kosten in rekening gebracht aan Sprekend de Wereld In, maar dit gezien als een schenking aan een maatschappelijke organisatie. Uiteraard zijn wij de heer Stolker hier dankbaar voor.

Johan Hessing

 "Sprekend de wereld in"
opgericht sinds 1985
Momenteel 3000 leden
 
ONLINE DONEREN
 
 Ondernemingen die de stichting ondersteunen:
notaris Stolker
 aannemersbedrijf van der poel
DOW chemical Terneuzen
Dow Chemical Terneuzen